Regler for booking

Bookingregler


Vi er mange om båden og derfor har vi nogle retningslinjer, vedrørende leje af båden, som skal overholdes for at alle kan få en god oplevelse som medlem af foreningen.Lejeperiode:

Båden kan lejes i tidsrummende som ses nedenfor.


1) Lejeperioden for heldagsleje: kl. 0700-2400

2) Lejeperioden for formiddagsleje: kl. 0700-1600

3) Lejeperioden for aftenleje er: kl. 1600-2400

4) Lejeperioden for op til 1 uge ad gangen.Regler:

-Max. 2 reservationer / opdaterede bookninger ad gangen – der må dog IKKE bookes

2 weekender i træk.


- Der kan til enhver tid til-bookes (udover de max. 2 reservationer), hvis båden

ses at være ledig inden for de kommende 3 døgn (72 timer).


- Annullering af en given reservation/booking skal foretages senest 1 uge før (ellers skal der afregnes for bookingen) – DOG med visse undtagelser**

HUSK at afmelde dig på kalenderen.


- Ønskes der booking af båden på en onsdag (der som udgangspunkt er forbeholdt.

Sejlerskolen til ”Onsdags-sejlads”), skal bestyrelsen kontaktes for at aftale

nærmere, såfremt det ”overlapper” tidspunktet for Onsdags-sejladsen. Dette

gælder både endags- som fleredags-ture (inkl. ugebooking).


Det er vigtigt at man overholder lejetiderne sådan at den næste lejer kan overtage båden når han/huns lejeperiode starter.


** = Der skal ikke afregnes, hvis en booking aflyses indenfor 1 uge p.g.a. ”særlige forhold”, herunder f.eks. vejrliget, reparationer eller andre uforudsete og ”rimelige forhindringer”. Du kan altid holde dig opdateret om eventuelle reparationer via hjemmesidens forside.Rengøring:

- Efterlad altid båden som du overtog den.

- Hvis du har kendskab til manglende udstyr eller materielle skader skal du efter sejlladsen kontakte en af bestyrelsesmedlemerne.Generelt:

Man booker via google kalender og benytter her det login samt kodeord som beskrevet under booking.


På grund af det forventede bookningspres henstilles der til at den enkelte medlemmer giver plads til hinandens bookninger, således at man eksempelvis ikke booker mange weekender hen over en sæson eller lign.Ingen sejlads, bare hygge:

Hvis man ønsker at benytte båden uden at sejle i den, eksempelvis for at lave mad, spille kort eller anden hygge om aftnen, er dette tilladt og helt omkostningsfrit. Dog vil en evt. bookning altid have første prioritet.