Status

Status


Nogle gange sker det at bådens dele går i stykker og må repareres. I de allerfleste tilfælde er der tale om småreparationer, som kan klares af skipper eller nogen af os i foreningen. Det medfører dog sjældent at båden ikke kan sejles.

Foreningens medlemmere opfordres til at meddele om fejl og mangler overfor bestyrelsen og om muligt selv at udbedre dem.


Under alle omstændigheder er det rart for den enkelte skipper at få sig et overblik over alle bådens skavanker i form af fejl og mangler for at kunne tage højde for det i sin sejlads.

Vi giver derfor her nedenfor et overblik over de skader og fejl båden for øjeblikket måtte have.Bådens status vurderes ud fra 3 farvekoder:Grøn - Båden har ikke fejl og mangler af særlig stor betydning for sejladsen.

Gul   - Båden har fejl og mangler, der kan gøre sejladsen noget ukonfortabel.

Rød  - Båden har fejl og mangler, der gør at den ikke for tiden bør sejles i.


NUVÆRENDE STATUS: GRØNNuværende fejl og mangler


- To vinduer i stævnen samt et i styrebord side er lidt utætte. Madrasserne bør derfor flyttes derfra efter brug.